RCM Program za rent-a-car tvrtke

Zahtjev za aktivaciju programa

 
Podaci o tvrtci

 
 
 
Planirani resursi programa
Parametri licence programa18 Plug-Inovi (opcionalno)
Prepaid računi
Dugoročni najmovi
Citači kreditnik kartica
Elektronički potpis
XML/JSON API
Financial pack
Export podataka
Gotovinska Blagajna
E-Račun
AutoMEHANIKA
Ponude
Ulazni računi i troškovi
Proširena servisna knjižica
Evidencija Guma
Fin. Kartice klijenata
Photo Damage & App
Skener dokumenata
Export računa u knjigovodstvene program
 
 
back on top