RCM Program za rent-a-car tvrtke

Procjena cijene licence

 
Podaci o tvrtci

Planirani resursi programa

18 Plug-Inovi (opcionalno)
Prepaid računi
Dugoročni najmovi
Citači kreditnik kartica
Elektronički potpis
XML/JSON API
Financial pack
Export podataka
Gotovinska Blagajna
E-Račun
AutoMEHANIKA
Ponude
Ulazni računi i troškovi
Proširena servisna knjižica
Evidencija Guma
Fin. Kartice klijenata
Photo Damage & App
Skener dokumenata
Export računa u knjigovodstvene program
 
 
back on top